CẢI TẠO ĐẤT – PHỤC HỒI ĐẤT BẠC MÀU, NGỘ ĐỘC PHÈN

95.000,0

Thành phần: 

  • Bo(B): 3.500 mg/l;
  • pHH2O : 6;
  • Kẽm(Zn): 1.000 mg/l;
  • Tỷ trọng: 1,11;
  • Bổ sung:(Công nghệ dinh dưỡng cao cấp được lên men từ vi sinh vật có ích: Actinomycetes spp. Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, Chaetomium spp. Trichoderma spp. Rhodospeudomonas sp và Humic Acid.

Công dụng: 

  • Giải độc đất, cân bằng pH
  • Cải tạo phục hồi đất sau thu hoạch
  • Phân giải phân bón, thuốc BVTV tồn dư trong đất
  • Giúp tơi xốp, cây ra rễ mạnh

Dung tích : 500ml