ĐỒNG NANO – Bảo Vệ Cây Trồng Không Lo Nấm Khuẩn

125.000,0

ĐỒNG NANO với dung tích: 250ml

THÀNH PHẦN:

  • Cu (Đồng)…………..15.000mg/l
  • pHH2O :6
  • Tỷ trọng: 1,1.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Sử dụng 20ml cho 20-25 lít nước hoặc 250ml cho 200-300 lít nước, phun đều ướt đẫm thân, cành, lá.

LƯU Ý: Sản phẩm có thể pha chung với các loại thuốc BVTV khác.