SIÊU CỨNG CÂY- Ức chế chiều cao, chống đổ ngã.

75.000,0

THÀNH PHẦN:

  • Bo: 3.5000mg/l;
  • Zn: 1.000mg/l;
  • Tỷ trọng: 1,1;
  • Bổ sung: Khoáng EDTA, Nano, tổng hợp VSV có ích;

CÔNG DỤNG:

  • Mập rễ, tốt mầm.
  • Cứng cây, cứng lá, chống đổ sập.
  • Trổ thoát, vô gạo nhanh, chắc hạt.
  • Dày lá, khỏe cây, sáng hạt.

THỂ TÍCH:

250ml