TRICHODERMA-Tiêu diệt nấm nhanh, phân hủy mạnh.

90.000,0

TRICHODERMA

THÀNH PHẦN 

  • Vi sinh ts: Cheatomium spp., Trichodema spp., Bacillus spp.:1×10^CFU/MJ;
  • pH: 5-7;
  • Tỷ trọng: 0,9-1;

CÔNG DỤNG:

  • Phân hủy bã, xác thực vật cực mạnh.
  • Tiêu diệt mầm bệnh trong nguyên liêu triệt để.
  • Phun và tưới cây giúp phòng trừ các nấm bệnh vàng lá thối rễ, tuyến trùng do PhytopthoraFusarium gây nên.
  • Tăng khả năng hấp thụ phân bón, cải tạo đất, nâng pH.

THỂ TÍCH:

500ml