HT02 – VACXIN CÂY TRỒNG

170.000,0

Thành phần:

  • Chitosan: 1.000ppm;
  • pH: 4- 6.5;
  • Tỷ trọng: 1-1.05;
  • Bổ sung hoạt chất Nano elicitor;

Công dụng:

  • Sử dụng cho cây bị xoăn ngọn, xoăn lá, khảm, ngoanh đầu lân, sượng trái, héo xanh, thối trái, thối rễ.
  • Tăng cường kích kháng, nâng cao miễn dịch cây trồng.

Dung tích : 250ml