NHỮNG VẤN ĐỀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG QUẢ DƯA LƯỚI

* Sơ lược: những vấn đề chung ảnh hưởng đến chất lượng quả dưa lưới; thường gặp khi canh tác/ trồng dưa lưới hệ thủy canh / giá thể nhỏ giọt (bán thủy canh):

A. Bệnh: chia làm 3 nhóm chính:

– Do vi khuẩn gây ra.

– Do nấm gây ra.

– Do virus gây ra: gồm nhiều loại virus chủ yếu do côn trùng chích hút làm tác nhân truyền nhiễm (bọ phấn, bọ trĩ, nhện…) Riêng tuyến trùng hại rễ chưa thấy xuất hiện trên 2 hệ này.

B. Rối loạn (disorders) sinh trưởng cây: chủ yếu do vài nguyên nhân chính sau:

– Bón phân quá nhiều, sai cách hoặc ko cân đối dẫn tới lệch phân. Cây thừa chất này thiếu chất khác ảnh hưởng lên lá dẫn tới sinh trưởng lệch chuẩn.

– Thiếu nắng, tưới nước quá nhiều…

– Xịt phân bón lá kích rễ, kích hoa – to trái nhưng sai thời điểm hoặc dư thừa, hoặc tệ hơn là xài loại ko đúng chức năng cần thiết…

C. Hạt giống kém:

– Chất lượng, đặc tính giống quyết định đến hơn 50% thành công của vụ trồng. Nên chọn giống kém thì sẽ dẫn đến kết quả ko tốt là chắc chắn.

D. Thời điểm thu hoạch:

– Thời điểm thu hoạch đúng lúc sẽ giúp quả dưa đạt chất lượng cao nhất.

+ Thu sớm hơn, chất lượng sẽ chưa đạt cao nhất nhưng tăng thời gian tồn trữ. Cách này thường được nhà vườn áp dụng. + Thu trễ, chất lượng sẽ giảm dần theo thời gian.

+ Thu đúng lúc quả dưa chín nhất sẽ đạt được chất lượng cao nhất (nhưng sẽ giảm thời gian tồn trữ). Cách này áp dụng cho nhà trồng và những vườn trồng dưa chất lượng cao.