Các nguyên nhân chanh dây (chanh leo) không ra hoa, rụng hoa.

Nguyên nhân:

+ Giống chanh dây không đạt tiêu chuẩn

+ Đất trồng chanh dây quá chua

+ Đất trồng chanh dây quá ẩm

+ Đất quá khô: cây phân hóa mầm hoa nhưng tỷ lệ đậu trái kém

+ Đất thiếu quá nhiều vi lượng

+ Bón phân đa lượng không cân đối: quá nhiều đạm hoặc thiếu lân cũng là nguyên nhân cây không phân hóa được mầm hoa.

Giải pháp:

  • Độ ẩm đối với chanh dây Chanh dây không ưa úng nhưng là cây cần độ ẩm cao để phát triển, ra hoa và tạo quả.
  • Tưới nước 2 ngày một lần cho chanh dây, vào những ngày nắng nóng khô hanh nên tưới hằng ngày. Độ ẩm đảm bảo giúp chanh dây đâm nhiều chồi, nở nhiều hoa và liên tục cho trái.
  • Bổ sung đúng và đủ dinh dưỡng như Kali, caxibo để giúp cây ra hoa và đậu quả nhiều.